Hitünk legfontosabb kérdései

Hitünk legfontosabb kérdései

Előszó

Ennek a kis könyvnek az a célja, hogy megkísérelje felhívni a ma élő fiatalság figyelmét a hitre, „amely… a szentekre bízatott” (Júd 3), és hogy megmagyarázza számára annak jelentését. Az anyag nagy része cikksorozatként megjelent a Conquest (Győzelem) című folyóirat 1958-as számaiban, és most Dr. J. Fred Parker, a Conquest akkori szerkesztője engedélyével jelenik meg újra.

Szöveggyűjtemények gyakorlott olvasóinak fel fog tűnni az idézetek és lábjegyzetek hiánya (kivéve az egyház Egyházrendjét). Ennek nem az az oka, hogy az író nem használt más forrásokat. Akik ismerik a szakirodalmat, észrevehetik a jelentős lekötelezettséget. De a könyv célja nem a bizonyítás, hanem a magyarázat. Ezért a tudomány formai eszközeit félretettük, remélhetőleg anélkül, hogy a kijelentések pontossága és az alaposság kárt szenvedett volna.

Ha még pontosabban akarnánk fogalmazni, a cím ez is lehetne: Hitünk néhány legfontosabb kérdése. Sok fontos téma egyáltalán nem kerül szóba, mások csak nagyon röviden. Ez részben annak tudható be, hogy a könyv írásai eredetileg egy cikksorozatot alkottak, részben pedig annak a szándéknak, hogy az olyan témáknak engedjünk nagyobb teret, amelyek körül feltehetően gyakoribb a félreértés.

Két ember vitatkozott a Monroe- elvről (amely szerint „Amerika az amerikaiaké” – a ford.), és az egyik Amerika- ességgel vádolta a másikat. Az erre indulatosan ezt válaszolta:

– De én hiszek a Monroe- elvben. Szeretem a Monroe-elvet. Harcolnék és meghalnék a Monroe-elvért. Csak annyit mondtam, hogy nem értem, mit jelent.

Azért adjuk most közre ezt az összefoglalót, hogy újra elmondjuk, mit jelent a keresztyén hit.

Szeretném köszönetemet kifejezni Ponder W. Gillilandnak, a Nazarene Young People’s Society (a Nazarene Youth International [Nemzetközi Názáreti Ifjúság] elődje volt – a szerk.) előző titkárának, akinek érdeklődése nélkül ez a könyv nem jöhetett volna létre.

 

 

Tabs