Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába
John Wesley az általában evangéliumi ébredés néven ismert XVIII. századi nagy lelki ébredésben játszott szerepe révén létrehozta a keresztyén hit sajátos értelmezését, amely követõk ezreit vonzotta. Bár ebben a könyvben nem John Wesleynek mint történelmi személynek a teológiáját tanulmányozzuk, az a célunk, hogy az alapvetõ wesleyánus meggyõzõdést és törekvéseket idõszerûbben fogalmazzuk meg. Ezért a bibliai kutatások friss fejleményeire, teológiai mûvekre és filozófiai elgondolásokra is támaszkodunk, igyekezve teljesíteni a teológia állandó feladatát: megfogalmazni a hit jelentését minden nemzedék számára a saját helyzete szempontjából.
 
Tartalom
 
Elõszó
Bevezetés – A kinyilatkoztatás és a Biblia
I. rész: A három-egy Isten
 1. Isten
 2. Jézus Krisztus
 3. A Szentlélek
II. rész: Az ember, a bûn és a kegyelem
 4. Az ember természete
 5. Az engesztelés
 6. Isten kegyelme és az ember válasza
III. rész: A keresztyén élet
 7. Az üdvösség
 8. A megszentelõdés
 9. Az egyház
 10. A szentségek
Utószó – Krisztus visszatérése
Szómagyarázat
Irodalomjegyzék
Tárgymutató
Névmutató
Igehelyek jegyzéke

Tabs