УБЕЖДЕНИЯ ОТ НАЙ-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ

Нашите убеждения са основа за това как живеем. Ние себе си и живота си посвети на това, което ние вярваме, че е от най-голямо достойнство. В тази книга, авторът разглежда основните вярвания, които служат като основа на християнската вяра: Триединния Бог, обратно изкупуване, живот в Христа, цялостното освещение, Църквата, и бъдещето.

Tabs