Besimet Që Kanë Më Shumë Rëndësi

Besimet Që Kanë Më Shumë Rëndësi
Besimet Që Kanë Më Shumë Rëndësi

Qëllimi i këtij libri të vogël është të përpiqet ta bëjë “besimin që u qe trasmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë” (Juda 3) me interes dhe të kuptueshëm për të rinjtë e ditëve të sotme. Pjesa më e madhe e materialit është botuar si një seri artikujsh në botimet periodike Conquest (Pushtimi) që në 1958, dhe është ribotuar me lejen e Dr. J. Fred Parker, që ishte redaktor i Conquest për atë kohë.

Lexuesit e librave shkollorë mund ta vënë re mungesën e citimeve dhe shënimeve plotësonjëse në fund të faqeve (përveç citimeve nga Kisha e Nazaretasit: Kushtetuta dhe Oeverimi). Arsyeja nuk është se autori nuk u jep atyre asnjë meritë. Ata që e njohin literaturën do të vënë re me siguri sa i madh është vlerësimi që u bëhet atyre. Por synimi i librit nuk është të vërtetojë por të shpjegojë. Prandaj mjetet për studimet teknike janë lënë mënjanë, shpresojmë pa humbur saktësinë në përgjithësi dhe të shprehurin e kujdesshëm.

Për të qënë më të saktë, titulli i librit do të ishte Disa besime që kanë më shumë rëndësi. Shumë tema të rëndësishme nuk janë prekur fare, dhe disa të tjera janë prekur shumë pak. Kjo, pjesërisht sepse në origjinë libri është një seri artikujsh periodikë, dhe pjesërisht për shkak të dëshirës për t’i dhënë më shumë hapësirë subjekteve që janë më të hapura ndaj keqkuptimeve.

Dy burra po debatonin për doktrinën Monro, dhe njeri e akuzoi tjetrin se nuk ishte amerikan i vërtetë. Ky ju përgjigj atypëraty: “Por unë besoj në doktrinën Monro. E dua doktrinën Monro. Unë do luftoja deri në vdekje për doktrinën Monro. Unë të thashë vetëm se nuk e kuptoj.

Kjo është arsyeja pse e botojmë këtë paradë të Besimeve që kanë më shumë rëndësi për të treguar edhe një herë se çfarë kupton besimi i krishterë.

Shpreh mirënjohjen time për Ponder W. Gilliland, ish sekretari ekzekutiv i RNN (Rinisë Ndërkombetare Nazaretase), pa interesimin e të cilit kv libër nuk do të ishte i mundur.

Tabs