Een inleiding tot de Wesleyaanse theologie

Een inleiding tot de Wesleyaanse theologie

Het was C.S.Lewis die schreef: "De werkelijkheid is, in mijn ervaring niet alleen complex, maar ook vaak vreemd en wonderlijk. Ze is niet keurig, of voor de hand liggend, je zou het zelf nooit bedacht hebben. Dat is één van de redenen waarom ik achter het Christelijk geloof sta. Het vertoont juist die eigenaardige eigenschappen die 'echtheid' kenmerken."

Vaak denken we bij theologie aan denken over God, Christus en de Bijbel op een manier die alles kloppend maakt en in een systeem past. Tegelijkertijd is onze ervaring vervolgens dat de kern van het christelijk geloof daarmee lijkt te verdwijnen.

Wat zou er gebeuren wanneer er ruimte wordt gemaakt in de theologie voor een spreken over God dat uitgaat van relaties, van heilige liefde en het antwoord daarop? In haar essentie is de Wesleyaanse theologie een aanzet om de liefde van Christus het hart te maken van ons denken over God, de wereld en haar verlossing. Daardoor komt er een dynamiek naar voren in deze beknopte inleiding op de Wesleyaanse theologie, die ook in onze tijd aanspreekt.

Christus is het Woord van God dat ons in een relatie brengt met God de Vader. Dan kunnen we niet langer kritische toeschouwers zijn. We worden betrokken bij Gods liefdevol handelen in onze wereld. Liefde nodigt uit tot antwoord. Wie de liefde van Christus beantwoordt, verandert ook zelf diepgaand. Relaties laten ons nooit onberoerd. Wesleyaanse theologie is in haar wortels opwekkingstheologie en relationele theologie.

Dr. Dunning en Greathouse, de schrijvers van dit boekje, hebben dit Wesleyaanse uitgangspunt uitgewerkt naar alle terreinen van het denken en spreken over God, Christus, de mens en de wereld om ons heen. Daarmee hebben ze getracht de 'echtheid' van het Christelijk geloof helder te verwoorden.

AttachmentSize
PDF icon NL-wesleyaanse_theologie.pdf2.02 MB

Tabs